NHÀ GỖ NAM BỘ - HÌNH 3

NHÀ GỖ NAM BỘ - HÌNH 3

Diện tích: 30m2

Cột 30x30x3m, Kèo : 8 x 10, Xuyên : 10 x 20

Loại gỗ : cà chích + chò chỉ

Có lan can

Ngói vẩy cá cũ

Táng kê: đá Bà Rịa Vũng Tàu

Lắp dựng, sơn PU hoàn thiện.

Price : 120.000.000đ

Những sản phẩm khác

xem tất cả